การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกคนควรได้รับการตรวจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ แพทย์จะประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย

การตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร ?

การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รีบรักษาดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้รับการตรวจเพราะช่วยให้มีโอกาสป้องกันและรักษา ก่อนที่จะลุกลามจนยากเกินรักษาได้

ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพประจำปี

ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญสำหรับทุกคนอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้รู้จักร่างกายของตนเองว่ามีจุดบกพร่องตรงจุดไหนหรือไม่ หากมีเราจะสามารถรักษาได้ทันเวลา โดยปกติแล้วการตรวจร่างกายควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีที่มีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงโรคก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีเช่นกัน เพราะบางโรคต้องพึ่งเวลาในการรักษาที่รวดเร็ว

การตรวจสุขภาพประจำปีเบื้องต้น…ต้องตรวจอะไรบ้าง?

 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจหาดรรชนีมวลกาย
 • ตรวจการทำงานของตับ-ไต
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร
 • ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด

ผู้หญิง : ควรตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจมะเร็งเต้านมด้วย

ผู้ชาย : ควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก และตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

 • ทำให้วางแผนการรักษาที่เหมาะสม
 • ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ
 • สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ
 • หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค ก็สามารถป้องกันได้

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

 • งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
 • หากกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากแอลกอฮอล์อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะค่าความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ
 • สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ได้ที่ไหน ?

เราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง การดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ คือ การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะสามารถทำให้พบเจอสิ่งผิดปกติในร่างกายได้ก่อนที่จะลุกลามจนยากเกินรักษาได้ สำหรับชาวเชียงใหม่ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ ฮักษาคลินิค กลางเวียง เชียงใหม่ ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้บริการตรวจโรคทั่วไปต่าง ๆ อย่างครบวงจร วินิจฉัยรวดเร็วและเป็นกันเอง

“การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการวางแผนสุขภาพในอนาคต หากพบเจอความเสี่ยง สามารถรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน ดูแลและช่วยให้ร่างกายแข็งแรง”

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา