ศูนย์ตรวจเลือดเชียงใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

Hugsa คลินิก ให้บริการตรวจเลือด (Lab Tests) ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับการวางแผนสุขภาพ หรือ ตรวจหาความผิดปกติอื่นๆก่อนที่จะมีอาการ การตรวจสุขภาพจากเลือด จะช่วยให้คุณทราบสภาวะร่างกายได้อย่างทันท่วงที การตรวจเลือดนั้นเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่คลุกคลีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางพันธุกรรม รวมถึง ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสสารเคมีเป็นประจำ โดยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ตรวจเลือดด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากด้วยประสิทธิภาพ ให้คุณได้ทราบผลการตรวจเลือดที่แม่นยำถูกต้อง

ทำไมต้องตรวจเลือด ตรวจเลือดบอกอะไรได้บ้าง?

การตรวจเลือด เป็นวิธีการที่แพทย์ใช้วินิจฉัยโรคบางชนิด ที่นอกเหนือจากการซักประวัติของผู้ป่วย สามารถนำผลการตรวจเลือดไปใช้วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการรักษาและป้องกันโรคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการแสดงให้เห็นชัดเจนในระยะแรก การตรวจเลือดนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยหาโรคแฝงของผู้ป่วย เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ระยะแรก และโรคอื่นๆ และสามารถตรวจวัดปริมาณยาในเลือด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ของแพทย์ เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณยาในผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงใช้เพื่อควบคุมอาหารที่ใช้ข้อมูลน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย

ตัวอย่างการตรวจเลือดของ Hugsa คลินิก

  • ความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
  • ตรวจคัดกรองเบาหวาน (Diabetes Screen)
  • ตรวจการติดเชื้อโรคซิฟิลิส (VDRL)
  • ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด B (Hepatitis B Virus)
  • ตรวจหาระดับ Fructosamine
  • ฮอร์โมน (Hormone)