PEP ย่อมาจาก Post-Exposure Prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกรณีฉุกเฉิน ที่ต้องรับประทานให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี โดยจะต้องเริ่มรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยง และรับประทานติดต่อกันนาน 28 วัน

การรับยา PEP

  • ต้องทำการตรวจเอชเอวีก่อนเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสถานะเป็นเลือดลบ หรือไม่ติดเอชไอวี
  • ต้องทำการตรวจการทำงานของตับไต
  • ปรึกษากับแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ผลข้างเคียง เป๊ป

สำหรับบางคนอาการคลื่นไส้, เวียนศีรษะ, ปวดท้องและท้องเสีย โดยปกติอาการเหล่านี้ จะหายไปเอง

เป๊ป (PEP) ป้องกันจากการติดเชื้อเอชไอวีได้มากแค่ไหน

สามารถป้องกันมากกว่า 80% โดยผู้ทานยาต้องรับยาต้านให้เร็วที่สุดและทานยะ 28 วัน ตรงเวลาทุกวัน

ยา PEP ราคาเท่าไร

ที่ฮักษา เชียงใหม่ สามารถรับ ยา PEP ราคาเริ่มต้นที่ 2500- 12000 บาท