เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke)

เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke) หมายถึง ภาวะที่สมองขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง เกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดสมองหนาตัวจากการสะสมของไขมัน ทำให้เลือดไหลผ่านได้น้อยลง ส่งผลต่อเซลล์สมองบริเวณนั้น ๆ ทำงานผิดปกติ หรือตาย ส่งผลต่อการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

สาเหตุของเส้นเลือดในสมองตีบ

สาเหตุหลักของเส้นเลือดในสมองตีบ มาจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่มีหน้าที่ในการนำเลือดไปเลี้ยงสมอง จากไขมัน หรือคราบหินปูน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

 • สมองขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Strokes) เกิดขึ้นได้จากโรคประจำตัวต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งทำให้หลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัว (Atherosclerosis) การไหลเวียนโลหิตไปยังสมองจึงผิดปกติ
 • หลอดเลือดสมองอุดตันจากลิ่มเลือด (Embolic Strokes) เกิดจากลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง มักเกิดจากลิ่มเลือดที่หัวใจ หรือลิ้นหัวใจ หลุดลอยไปอุดตันในสมอง

อาการของ เส้นเลือดในสมองตีบ

อาการของ เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke)

อาการของเส้นเลือดในสมองตีบมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน อาการจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของหลอดเลือดที่ตีบ ตัวอย่างอาการที่พบได้ ดังนี้

 • อ่อนแรงครึ่งซีก แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ยกแขน ขา หรือ กำมือไม่ได้
 • ชาครึ่งซีก รู้สึกชาตามแขนขา ข้างใดข้างหนึ่ง
 • หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว ยิ้มไม่เท่ากัน มุมปากตก
 • พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ ลิ้นแข็ง
 • สูญเสียการมองเห็น มองไม่เห็นครึ่งซีก ตาพร่ามัว
 • เสียการทรงตัว เดินเซ ล้มง่าย
 • ปวดศีรษะรุนแรง ปวดแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
 • เวียนศีรษะ บ้านหมุน

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของเส้นเลือดในสมองตีบ

 • สูบบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • น้ำหนักตัวเกิน
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • อายุที่มากขึ้น
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • เบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • พันธุกรรม

การวินิจฉัยเส้นเลือดในสมองตีบ

การซักประวัติ และตรวจร่างกาย

แพทย์จะซักประวัติเกี่ยวกับอาการ ระยะเวลาที่เกิดอาการ ประวัติการรักษา โรคประจำตัว ยาที่ทาน ยาสูบ สุรา การออกกำลังกาย ประวัติครอบครัว ฯลฯ แพทย์จะตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ตรวจระบบประสาท ตรวจหาความอ่อนแรง ชา การทรงตัว การพูด การกลืน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • ตรวจเลือด ตรวจระดับไขมัน คอเลสเตอรอล น้ำตาลในเลือด เกลือแร่ การแข็งตัวของเลือด
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของศีรษะ
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอสมอง (MRI)
 • การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เส้นเลือดในสมองตีบ ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนเส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke)

ภาวะแทรกซ้อนของเส้นเลือดในสมองตีบอาจร้ายแรง และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • สูญเสียการพูด
 • สูญเสียการทรงตัว
 • สูญเสียความทรงจำ
 • การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
 • ภาวะสมองตาย เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อสมองเสียหายหรือตาย เนื่องจากขาดเลือด อาจทำให้เสียชีวิตได้

การป้องกัน เส้นเลือดในสมองตีบ

 • ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน คอเลสเตอรอล และน้ำตาลในเลือด
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์
 • เลิกสูบบุหรี่
 • งดดื่มแอลกอฮอล์
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

เส้นเลือดในสมองตีบ ป้องกันได้อย่างไร?

การป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบ สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

ควบคุมปัจจัยเสี่ยง

 • ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ (น้อยกว่า 140/90 mmHg)
 • ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (LDL น้อยกว่า 130 mg/dL, HDL มากกว่า 40 mg/dL)
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (HbA1c น้อยกว่า 7%)
 • งดสูบบุหรี่
 • งดดื่มแอลกอฮอล์
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (BMI น้อยกว่า 25)

ทานอาหารที่มีประโยชน์

 • ทานผัก และผลไม้ให้เพียงพอ
 • ทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
 • ทานอาหารที่มีใยอาหารสูง
 • ทานปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูง

ตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ลดความเครียด
 • จัดการกับความเครียด
 • ฝึกสมาธิ

การรักษา เส้นเลือดในสมองตีบ

การรักษา เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke)

วิธีการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบ มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

การรักษาด้วยยา

 • ยาละลายลิ่มเลือด: ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาภายใน 4 – 5 ชั่วโมง หลังจากมีอาการ ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ทัน
 • ยาต้านเกล็ดเลือด: ช่วยป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือด ทำให้การอุดตันลดลง
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ใช้ในผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันการเกิดการกลับเป็นซ้ำ

การรักษาด้วยหัตถการ

 • การใช้บอลลูนถ่างขยายหลอดเลือด: แพทย์จะใส่สายสวนผ่านเส้นเลือดขาหนีบ ไปยังบริเวณที่เส้นเลือดสมองตีบ จากนั้นใช้บอลลูนถ่างขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้น
 • การใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือด: แพทย์จะใส่ขดลวดขนาดเล็กไว้ที่บริเวณที่เส้นเลือดสมองตีบ เพื่อป้องกันการตีบซ้ำ
 • การผ่าตัด: ใช้ในกรณีที่มีคราบไขมันสะสมในหลอดเลือดมาก แพทย์จะผ่าตัดเพื่อเอาคราบไขมันออก

การฟื้นฟูร่างกาย

 • กายภาพบำบัด: ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างปกติ
 • กิจกรรมบำบัด: ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ
 • การพูดบำบัด: ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพูดและสื่อสารได้อย่างปกติ

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

 • ฮักษาคลินิก กลางเวียง เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 77/7 ถนน คชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • เปิดบริการทุกวัน
  • จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 20.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.
 • สอบถามผ่าน Line id. @hugsaclinic (มี @ ด้วยนะครับ)
 • เบอร์โทรติดต่อ ☎ 093 309 9988
 • แผนที่คลินิก 🚗 https://g.page/hugsa-medical?share
 • จองคิวตรวจออนไลน์ https://hugsa.youcanbook.me

หากคุณสงสัยว่าตัวเอง หรือคนรอบข้าง เริ่มมีอาการของโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที และลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้