“โรคในผู้สูงอายุ” ที่พบได้บ่อย!!

โรคในผู้สูงอายุ เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก โรคเหล่านี้มักเกิดจากความเสื่อมสภาพลงตามอายุที่มากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง ?

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงผิดปกติ คือมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อยมาก โดยประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกมีความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงมักไม่แสดงอาการ แต่สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเพียงพอ หรือเซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

โรคไขมันในเลือดสูง

โรคไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia) เป็นภาวะที่ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ ไขมันในเลือดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นสารที่พบในผนังเซลล์ของร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนและวิตามินบางชนิด
 • ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) เป็นไขมันที่ร่างกายใช้เก็บพลังงาน

ระดับไขมันในเลือดที่สูงผิดปกติอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดในสมองเกิดการอุดตันหรือแตก ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ส่งผลให้เซลล์สมองตาย โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่พบบ่อยมาก พบได้ประมาณ 1 ใน 10 คน และเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) เป็นโรคกระดูกเสื่อมสภาพ กระดูกเปราะบาง แตกง่าย พบมากในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เกิดจากกระดูกถูกทำลายเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ ส่งผลให้กระดูกบางลง เปราะบางขึ้น และมีโอกาสหักได้ง่ายกว่าปกติ

โรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) เป็นโรคของข้อที่พบบ่อยที่สุดในประชากรทั่วๆ ไป โรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระดูกอ่อนที่อยู่ที่ปลายของกระดูกในข้อมีการเสื่อม การเสื่อมของกระดูกอ่อนทำให้มีการแตกกร่อนของกระดูกอ่อน ซึ่งนำไปสู่อาการฝืดข้อและเจ็บข้อได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อมได้ เช่น โรคเก๊าต์ โรครูมาตอยด์

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นภาวะเสื่อมถอยของสมองชนิดหนึ่ง เกิดจากความเสื่อมถอยของเซลล์ประสาทในสมอง ส่งผลให้เซลล์ประสาทเสื่อมสภาพและตายลง พบประมาณ 70-80% ของผู้ป่วยสมองเสื่อมทั้งหมด โรคอัลไซเมอร์มักพบในผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยจะพบในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถพบได้ในคนอายุน้อยได้เช่นกัน

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า (Depression) เป็นภาวะอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกเฉยชา ไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งก่อให้เกิดอาการทางจิตได้มากมาย การดำเนินชีวิตตามปกติอาจทำได้อย่างยากลำบากหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แม้แต่เด็กและวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังอาจพบโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง เป็นต้น

โรคในผู้สูงอายุ มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง ?

“โรคในผู้สูงอายุ” มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุ ได้แก่

 • อายุ
 • พันธุกรรม
 • วิถีชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่เหมาะสม
 • สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนักตัว
 • งดสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ

ตรวจคัดกรองหรือรักษา โรคในผู้สูงอายุ เชียงใหม่ได้ที่ไหน ?

สำหรับชาวเชียงใหม่ที่ต้องการตรวจคัดกรองหรือรักษาโรคในผู้สูงอายุ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ฮักษาคลินิค กลางเวียง เชียงใหม่ ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับโรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ วินิจฉัยรวดเร็วและเป็นกันเอง เพื่อให้ท่านได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการติดต่อ

 • ฮักษาคลินิก กลางเวียง เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 77/7 ถนน คชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • เปิดบริการทุกวัน
  • จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 20.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.
 • สอบถามผ่าน Line id. @hugsaclinic (มี @ ด้วยนะครับ)
 • เบอร์โทรติดต่อ ☎ 093 309 9988
 • แผนที่คลินิก 🚗 https://g.page/hugsa-medical?share
 • จองคิวตรวจออนไลน์ https://hugsa.youcanbook.me

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม

การดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว และคนใกล้ชิดก็มีความสำคัญเช่นกัน การดูแลผู้สูงอายุควรครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี