หน้าฝนเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โรคนี้พบได้ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิกตะวันตก และอเมริกาใต้ รวมถึงประเทศไทย โรคนี้สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ได้แก่

 • การเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง
 • การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
 • การพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่ ที่พบผู้ป่วย
 • การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรค และการสังเกตอาการ
 • การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรับมือกับการระบาด

โรคไข้เลือดออก อาการเป็นอย่างไร ?

โรคไข้เลือดออก อาการเป็นอย่างไร

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการที่พบบ่อยได้แก่

อาการทั่วไป

 • ไข้สูงเฉียบพลัน (38-40°C)
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • ปวดกล้ามเนื้อ และข้อ
 • อ่อนเพลีย
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ผื่นแดงตามตัว
 • เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล
 • ปวดท้องรุนแรง

อาการที่รุนแรง

 • กดเจ็บชายโครงด้านขวา
 • เลือดออก เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
 • มีอาการช็อก เช่น กระสับกระส่าย ปลายมือปลายเท้าเย็น ปัสสาวะน้อยลง ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ความดันโลหิตต่ำ วัดชีพจรไม่ได้

ผู้ป่วยควรพบแพทย์ทันทีหากสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

 • ผู้ป่วยไข้เลือดออกบางราย อาจไม่มีอาการทั้งหมดที่กล่าวมา
 • อาการของโรคไข้เลือดออกอาจคล้ายกับโรคอื่นๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ
 • การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โรคไข้เลือดออก สาเหตุเกิดจากอะไร

ไข้เลือดออก เกิดจากการถูกยุงลายที่ติดเชื้อ ไวรัสเดงกี (Dengue virus) กัด เป็นยุงที่มีขนาดตัวเล็ก สีดำ มีลายขาวบนลำตัว ชอบออกหากินในเวลากลางวัน มักพบตามแหล่งน้ำขัง เช่น โถน้ำ รองน้ำใต้กระถาง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น ไวรัสเดงกี มี 4 สายพันธุ์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 เมื่อยุงลายกัดผู้ป่วย ไวรัสเดงกีจะเข้าสู่ร่างกายของยุง หลังจาก 8-12 วัน ไวรัสจะเพิ่มจำนวนในยุงจนสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ เมื่อยุงลายกัดคน ไวรัสเดงกีจะเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ถูกกัด หลังจาก 3-15 วัน ผู้ที่ถูกกัดจะเริ่มมีอาการของโรคไข้เลือดออก

เกณฑ์การวินิจฉัยขององค์การอนามัยโลก (WHO)

 • มีไข้สูง
 • มีเลือดออกง่าย (ทดสอบโดยการรัดแขนแล้วพบจุดเลือดออกตามร่างกาย เช่น เลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน)
 • มีอาการอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
  • เจ็บชายโครงขวาเนื่องจากตับโต
  • ช็อค (ความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเร็ว ปัสสาวะน้อย)
  • ตรวจเลือดพบเกล็ดเลือดต่ำ (น้อยกว่า 100,000/ลบ.มม.)
  • เลือดข้นขึ้น (Hematocrit > 45%)

การตรวจเพิ่มเติม

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออก (IgM)
 • ตรวจหาแอนติเจนไวรัสเดงกี (NS1 Ag)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี (PCR)

ในระยะ 1-2 วันแรกของโรค อาจมีอาการไม่ชัดเจน ผลเลือดอาจปกติ จึงต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและเจาะเลือดซ้ำถ้าอาการไม่ดีขึ้น โรคไข้เลือดออกมีหลายระดับความรุนแรง ตั้งแต่ไข้เลือดออกแบบไม่รุนแรงจนถึงไข้เลือดออกแบบรุนแรง ซึ่งอาจมีอาการช็อคและเสียชีวิตได้ การวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสม และป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้

ป้องกันไข้เลือดออกได้ง่ายๆ ด้วย 5 ป. ปราบยุงลาย

ป้องกันไข้เลือดออกได้ง่ายๆ ด้วย 5 ป. ปราบยุงลาย

 

 1. ปิด ภาชนะเก็บกักน้ำ ให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่
 2. เปลี่ยน น้ำในภาชนะต่างๆ อยู่เสมอๆ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย
 3. ปล่อย ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลากัด ปลากระดี่หม้อ ในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว
 4. ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ให้ยุงลายมาเกาะพัก
 5. ปฏิบัติ ตาม 4 ป. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เพิ่มเติม

 • ทายากันยุง เมื่ออยู่บริเวณที่มียุงชุกชุม
 • สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด
 • ติดตั้งมุ้ง ในบ้าน และที่นอน

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออก
 • ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

การรักษาโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันยังไม่มี ยาที่รักษาโรคไข้เลือดออก โดยตรง การรักษาจึงมุ่งเน้นไปที่ การรักษาตามอาการ และ การประคับประคอง ให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด แนวทางการรักษา ขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรค ดังนี้

กรณีอาการไม่รุนแรง

 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ หายได้เองภายใน 2-7 วัน
 • การรักษา มุ่งเน้นไปที่ การลดไข้ และ การป้องกันภาวะขาดน้ำ
  • ยาที่ใช้: พาราเซตามอล (Paracetamol)
   • ห้ามใช้ยาแอสไพริน (Aspirin) หรือ ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
  • การดื่มน้ำ: จิบน้ำเปล่า น้ำเกลือแร่
   • ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ประมาณ 150-200 ซีซี ทุก 1 ชั่วโมง
   • กรณีอาเจียนมาก ให้ดื่มน้ำครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ
 • หมั่นเช็ดตัวเพื่อลดไข้
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

กรณีอาการรุนแรง

ผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น อาเจียนมาก ปวดท้องมาก ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ตัวเย็นผิดปกติ ไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ซึมลงและไม่ค่อยรู้สึกตัว ต้องรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที แพทย์จะให้การรักษาโดย การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด อาจต้องให้ยาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ยาควบคุมความดันโลหิต ยาขับสารน้ำ ผู้ป่วยบางราย อาจต้อง นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้เลือดออก

“ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้เลือดออก”

 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 4-60 ปี วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ที่ใช้ในประเทศไทย (Dengvaxia) ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับกลุ่มคนในวัยนี้
 • ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 • ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เนื่องจากอาจมีข้อจำกัดสำหรับบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรง หรือสตรีมีครรภ์

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

 • ฮักษาคลินิก กลางเวียง เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 77/7 ถนน คชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • เปิดบริการทุกวัน
  • จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 20.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.
 • สอบถามผ่าน Line id. @hugsaclinic (มี @ ด้วยนะครับ)
 • เบอร์โทรติดต่อ ☎ 093 309 9988
 • แผนที่คลินิก 🚗 https://g.page/hugsa-medical?share
 • จองคิวตรวจออนไลน์ https://hugsa.youcanbook.me

โรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย แม้จะยังไม่มีการรักษาจำเพาะ แต่การวินิจฉัยที่รวดเร็ว และการรักษาประคับประคองที่เหมาะสมสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมาก การป้องกันโรคโดยการควบคุมยุงลาย และการฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันอาการป่วยด้วยไข้เลือดออกได้ และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้