ไบโพลาร์ Bipolar Disorder โรคที่ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวน

โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) เป็นโรคทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนรุนแรง ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์อาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุขและมีพลังมาก ตามมาด้วยช่วงเวลาที่รู้สึกเศร้าและสิ้นหวัง โรคไบโพลาร์สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ การทำงาน และชีวิตโดยรวมของคุณ

สาเหตุของ โรคไบโพลาร์

สาเหตุของโรคไบโพลาร์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่

 • พันธุกรรม: โรคไบโพลาร์มีแนวโน้มที่จะเกิดในครอบครัว ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมี พันธุกรรม องค์ประกอบ. อย่างไรก็ตาม ยีนเฉพาะที่ทำให้เกิดโรคไบโพลาร์ยังไม่เป็นที่รู้จัก
 • ความผิดปกติของสมอง: การศึกษาภาพสมองได้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติในโครงสร้างและการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ ความผิดปกติเหล่านี้อาจส่งผลต่ออารมณ์ การนอนหลับ และพฤติกรรม
 • สารเคมีในสมอง: สารสื่อประสาทคือสารเคมีที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์สมอง ความผิดปกติของสารสื่อประสาทบางชนิด เช่น นอร์อีพินีเฟริน เซโรโทนิน และโดปามีน เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับโรคไบโพลาร์
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: เหตุการณ์ในชีวิต เช่น ความเครียด การสูญเสีย หรือการล่วงละเมิด อาจกระตุ้นให้เกิดอาการไบโพลาร์ในผู้ที่มีความเสี่ยง

ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เกิดโรคไบโพลาร์ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แน่นอนของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของโรคไบโพลาร์ได้ดีขึ้น

อาการ โรคไบโพลาร์

อาการโรคไบโพลาร์

โรคไบโพลาร์เป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนรุนแรง ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์อาจรู้สึกถึงจุดสูงสุดของอารมณ์ที่ดี (เมเนีย) และจุดต่ำของอารมณ์ต่ำ (ซึมเศร้า) โรคไบโพลาร์สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน นอนหลับ และความสัมพันธ์

 • อาการเมเนีย
  • รู้สึกมีความสุขหรืออารมณ์ดีผิดปกติ
  • พลังงานเพิ่มขึ้น
  • ลดความต้องการนอนหลับ
  • พูดเร็ว พูดมาก
  • ความคิดแข่งกัน
  • สมาธิสั้น
  • การตัดสินใจที่ลดลง
  • พฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น
  • การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
  • เพิ่มความต้องการทางเพศ
  • ความหงุดหงิดหรือความก้าวร้าว
 • อาการซึมเศร้า
  • รู้สึกเศร้าหรือหดหู่
  • สูญเสียความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรม
  • การเปลี่ยนแปลงความอยากอาหาร – น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • นอนหลับยากหรือนอนหลับมากเกินไป
  • สูญเสียพลังงานหรือความอ่อนเพลีย
  • คิดช้า ตัดสินใจลำบาก
  • รู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกผิด
  • ความคิดที่จะตายหรือฆ่าตัวตาย

การวินิจฉัยโรคไบโพลาร์

การวินิจฉัยโรคไบโพลาร์ แพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. อาการ: แพทย์จะซักประวัติอาการ ความเป็นไปของโรค ระยะเวลา ความรุนแรง และรูปแบบของอารมณ์แปรปรวน
 2. ประวัติส่วนตัว: แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยทางจิตในครอบครัว การใช้ยาและสารต่างๆ โรคประจำตัว
 3. การตรวจร่างกาย: แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุทางร่างกายที่อาจส่งผลต่ออารมณ์
 4. การตรวจสภาพจิต: แพทย์จะใช้แบบสอบถามและเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิต
 5. เกณฑ์วินิจฉัย: แพทย์จะวินิจฉัยตามเกณฑ์ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติทางจิต (DSM-5)
 6. ระยะเวลา: การวินิจฉัยโรคไบโพลาร์อาจต้องใช้เวลา แพทย์อาจต้องติดตามอาการของผู้ป่วยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 7. การวินิจฉัยแยกโรค: แพทย์จะต้องแยกโรคไบโพลาร์ออกจากโรคทางจิตเวชอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายคลึงกัน เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคสมาธิสั้น

การรักษา โรคไบโพลาร์

การรักษาโรคไบโพลาร์

 • ยา: มียาหลายชนิดที่สามารถช่วยรักษาอาการของโรคไบโพลาร์ได้ ยาเหล่านี้รวมถึงยาควบคุมอารมณ์ ยาต้านเศร้า และยาแก้อาการทางจิต
 • จิตบำบัด: จิตบำบัดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ มีหลายประเภทของจิตบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคไบโพลาร์ รวมถึงการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) และการบำบัดตามจังหวะระหว่างบุคคลและครอบครัว (IPT)
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างสามารถช่วยปรับปรุงอาการของโรคไบโพลาร์ได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรวมถึงการนอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกายเป็นประจำ

แนวทางป้องกันโรคไบโพลาร์

โรคไบโพลาร์ เป็นโรคทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนรุนแรง โรคนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีอาการต่างกัน ไม่มีวิธีป้องกันโรคไบโพลาร์ได้อย่างแน่นอน แต่มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยง

 • จัดการความเครียด: ความเครียดสามารถกระตุ้นอาการไบโพลาร์ได้ ค้นหาวิธีจัดการความเครียดที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย เทคนิคการผ่อนคลาย หรือการใช้เวลากับคนที่คุณรัก
 • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ: รับประทานอาหารที่สมดุลซึ่งรวมถึงผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี และโปรตีนไขมันต่ำ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ: การนอนหลับไม่เพียงพอสามารถทำให้เกิดอาการไบโพลาร์ได้ พยายามนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อคืน
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และยาเสพติด: แอลกอฮอล์และยาเสพติดสามารถทำให้เกิดอาการไบโพลาร์แย่ลงได้

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นโรคไบโพลาร์

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นโรคไบโพลาร์

 1. การรักษาอย่างต่อเนื่องกับจิตแพทย์
 2. ทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
 3. เข้าร่วมการบำบัดตามคำแนะนำ
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 6. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่
 7. จัดการความเครียด ฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น โยคะ ฝึกหายใจ ยา
 8. หลีกเลี่ยงสารเสพติด แอลกอฮอล์
 9. จดบันทึกอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม เพื่อสังเกตสัญญาณเตือน
 10. บอกครอบครัว เพื่อน หรือคนใกล้ชิดเกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ เพื่อให้เข้าใจและช่วยเหลือ

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

 • ฮักษาคลินิก กลางเวียง เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 77/7 ถนน คชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • เปิดบริการทุกวัน
  • จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 20.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.
 • สอบถามผ่าน Line id. @hugsaclinic (มี @ ด้วยนะครับ)
 • เบอร์โทรติดต่อ ☎ 093 309 9988
 • แผนที่คลินิก 🚗 https://g.page/hugsa-medical?share
 • จองคิวตรวจออนไลน์ https://hugsa.youcanbook.me

หากคุณคิดว่าคุณ หรือคนที่คุณรู้จัก อาจเป็นโรคไบโพลาร์ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยจัดการอาการของโรคไบโพลาร์ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ