เชียงใหม่ วัคซีน

Hagsa คลินิก ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ง่าย เราให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อจากต่างประเทศ และสามารถออกเอกสารรับรองการรับวัคซีน หรือ เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างประเทศได้ ซึ่งผู้เดินทางควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4 ถึง 6 สัปดาห์ เนื่องจากร่างกายจะใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีน และวัคซีนบางชนิดนั้นจะต้องฉีดหลายครั้งถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Hagsa คลินิก สามารถให้คำแนะนำ ประเมินความเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ และหลังการเดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งแพทย์จะแนะนำวัคซีนพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือ ระเบียบ ของแต่ละประเทศนั้นๆอย่างเหมาะสม

 • ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ
 • ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือ มีปัญหาสุขภาพ
 • ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆ
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้สูงอายุ
 • หญิงตั้งครรภ์

วัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

1.วัคซีนพื้นฐานของประเทศไทย

 • วัคซีนวัณโรค
 • วัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
 • วัคซีนตับอักเสบบี
 • วัคซีนรวม หัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนโปลิโอ
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

2. วัคซีนที่แพทย์แนะนำ

โดยการพิจารณาจากความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับ ประเทศ สถานที่ โรคตามฤดูกาล ของปลายทางที่ต้องการเดินทางไป ตัวอย่างเช่น

 • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 • วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

3. วัคซีนที่จำเป็นสำหรับบางประเทศ

 • วัคซีนไข้เหลือง
 • วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

บริการออกหนังสือรับรองการรับวัคซีน

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะต้องมีการ ‘ออกหนังสือรับรองการรับวัคซีน’ ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้ เช่น กลุ่มประเทศแอฟริกาบางประเทศ ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง และ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่น ซึ่ง Hagsa คลินิก เรามีบริการตรวจสุขภาพ และ ฉีดวัคซีน แก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมออกหนังสือรับรองการรับวัคซีน  จากสถานที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ยื่นรับรองได้ทั่วโลก เพื่อให้การเดินทางไปต่างประเทศของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น