เชียงใหม่ รับรองแพทย์

ขอใบรับรองแพทย์

ที่ Hugsa คลินิก บริการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ที่ต้องการ โดยแพทย์ประจำคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และเชี่ยวชาญการตรวจรักษาและออกใบรับรองแพทย์ จึงหมดปัญหาในการขอเอกสารสำหรับชาวเชียงใหม่ที่ไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาล  ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นจะระบุถึงภาวะด้านสุขภาพอนามัย การตรวจรักษา ความเห็นในด้านการแพทย์ ของบุคคลนั้นๆ หลังจากที่แพทย์ของ Hugsa คลินิก ได้ทำการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว

การขอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการับรองต่างๆ

 • ใบรับรองแพทย์กรณีตาพิการ
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการขอทำใบขับขี่รถยนต์  รถจักรยานยนต์
 • ใบรับรองแพทย์กรณีใช้เกี่ยวกับประกันชีวิต
 • ใบรับรองแพทย์ประกอบการลา
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบอาชีพขายอาหาร
 • ใบรับรองแพทย์กรณีลาสิกขาบท
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ใบรับรองแพทย์ประกอบการใช้สิทธิ์พรบ.
 • ใบรับรองแพทย์ศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาวิชาทหาร

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์ Hugsa คลินิก

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิก ว่ามาขอรับ ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองในกรณีใดเจ้าหน้าที่จะให้คุณ วัดความดันโลหิต และ ชั่งน้ำหนัก ณ จุดให้บริการของ Hugsa คลินิก
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติของคุณเบื้องต้น ก่อนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 3. เมื่อคุณเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย เพื่อใช้ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามที่คุณได้แจ้งความต้องการไว้
 4. หลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับใบรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
 5. ชำระเงินค่าบริการขอออกใบรับรองแพทย์