เอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency Virus (HIV) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อ โดยเชื้อไวรัสเอชไอวีจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายและทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะก่อให้อาการของผู้ติดเชื้อพัฒนาไปเป็นระยะโรคเอดส์เต็มขั้นในที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถทำการรักษาเอดส์ให้หายขาดได้ ดังนั้นหากผู้ติดเชื้อเอชไอวีรู้ตัวเร็วและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะช่วยไม่ให้อาการลุกลามไปสู่ระยะเอดส์ได้

อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยในร ะยะเวลาประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ เชื้อไวรัสจะเริ่มทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนอ่อนแอลง โดยแสดงอาการลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป หลังจากนั้นอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายในไม่กี่สัปดาห์ และจะไม่แสดงอาการอีกในระยะเวลาหลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่นได้ง่ายและเชื้อเอชไอวีจะค่อย ๆ โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำลายเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่สำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ส่งผลให้การแสดงอาการของผู้ติดเชื้อแต่ละบุคคลจะมีความช้าเร็วแตกต่างกันตามความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น อายุ สุขภาพ และการตรวจรักษาที่ทันท่วงที เป็นต้น จึงทำให้ร่างกายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางคน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่มีอาการของโรคที่ชัดเจน

เอชไอวี มีกี่ระยะ?

เอชไอวีจะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ​

 1. ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะที่เกิดขึ้นในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยในระยะนี้จะมีเชื้ออยู่ในเลือดเป็นจำนวนมาก และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ง่าย
 2. ระยะอาการสงบ เป็นระยะที่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย ออกมาให้เห็น ระยะนี้อาจใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปี ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล
 3. ระยะเอดส์ หากผู้ป่วยไม่รับประทานยาหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนขึ้นและทำลายภูมิคุ้มกัน เป็นเหตุให้อาการของผู้ป่วยเข้าสู่ระยะเอดส์

ติดเชื้อเอชไอวี รักษาได้ไหม?

ติดเชื้อเอชไอวี แล้วสามารถรักษาได้ไหม เป็นสิ่งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องการคำตอบมากที่สุด ในปัจจุบันทางการแพทย์ยังคงมีแนวทางการรักษาเพียงเพื่อ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวีเท่านั้น นั่นหมายความว่าการรักษาผู้ติดเชื้อสามารถทำได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับระยะอาการของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละระยะจะมีอาการทางร่างกายรวมไปถึงภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน โดยที่แพทย์ผู้ดูแลจะทำการประเมินอย่างละเอียด จากนั้นจะจ่ายยาที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับร่างกายของผู้ติดเชื้อคนนั้น ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

วิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 • หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงการสัก หรือ เจาะร่างกาย ด้วยเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 • ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสุขภาพก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์
 • ใช้ยาต้าน ก่อนเสี่ยง รับเชื้อเอชไอวี PrEP สำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี แต่มีความเสี่ยงสูง
 • ใช้ยาต้าน หลังเสี่ยง รับเชื้อเอชไอวี PEP ทานภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากสัมผัสเชื้อ

เอชไอวี รักษาได้อย่างไร ?

ในปัจจุบันเป็นการรักษาด้วย การใช้ยาต้านเชื้อไวรัสเท่านั้น โดยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแล้วว่าเป็นการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ติดเชื้อมากที่สุด ซึ่งแพทย์จะเลือกใช้ยาต้านเอชไอวีอย่างน้อย 3 ชนิดร่วมกัน เรียกง่าย ๆ คือเป็นสูตรยาที่ผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าได้ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสที่เชื้อไวรัสจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นในร่างกาย

ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่ได้ที่ไหน?

ในปัจจุบันสามารถตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี และป้องกันการดำเนินโรคไปสู่ระยะโรคเอดส์ สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ต้องการตรวจเอชไอวี รักษาเอชไอวี ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือต้องการรับยาต้านฉุกเฉิน ยาเพร็พ (PrEP) ยาเป๊ป (PEP) รวมไปถึงเข้ารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไปต่างๆ ฮักษา คลินิก กลางเวียง  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. เพื่อมอบคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับชาวเชียงใหม่อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมบริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวทันนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมทั้งการบริการที่ดีแก่ผู้ป่วยทุกท่านให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา