ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ควรทำความเข้าใจ และ ศึกษาวิธีการดูแลรักษาตนเอง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ ร่างกายได้รับความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ ลุกลามไปสู่ภาวะโรคเอดส์ หากคุณปฏิบัติตามที่แพทย์สั่ง และทานยาตรงเวลาทุกวันไม่ให้ขาด ก็จะทำให้คุณสุขภาพแข็งแรง เหมือนคนปกติ และมีอายุ ที่ยาวนานเทียบเท่ากับ คนที่ไม่ได้ติดเชื้อ

เอชไอวี และ เอดส์ คืออะไร ?

เอชไอวี (HIV) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อไวรัสเอชไอวีจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายลดต่ำลง ทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อของโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้ เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หากไม่ได้ทำการรักษา บางครั้งอาการอาจจะรุนแรงจนเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตได้

เอดส์ (AIDS) เป็นภาวะป่วยขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถต่อสู้กำจัดการติดเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย จึงเกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดรักษาเอดส์ให้หายขาด มีเพียงแต่ยาที่ช่วยชะลอการพัฒนาโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์

อาการ เอชไอวี

เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เชื้อไวรัสจะเริ่มทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนอ่อนแอลง โดยแสดงอาการลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป หลังจากนั้นอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายในไม่กี่สัปดาห์ และจะไม่แสดงอาการอีกในระยะเวลาหลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่นได้ง่ายและเชื้อเอชไอวีจะค่อย ๆ โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำลายเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่สำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ส่งผลให้การแสดงอาการของผู้ติดเชื้อแต่ละบุคคลจะมีความช้าเร็วแตกต่างกันตามความแข็งแรงของร่างกาย

เอชไอวี มีกี่ระยะ?

เอชไอวีจะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ​

 1. ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะที่เกิดขึ้นในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยในระยะนี้จะมีเชื้ออยู่ในเลือดเป็นจำนวนมาก และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ง่าย
 2. ระยะอาการสงบ เป็นระยะที่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย แต่มีอัตราการเพิ่มจำนวนของเชื้ออยู่ในปริมาณต่ำ ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมาให้เห็น แต่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้
 3. ระยะเอดส์ หากผู้ป่วยไม่รับประทานยาหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนขึ้นและทำลายภูมิคุ้มกัน เป็นเหตุให้อาการของผู้ป่วยเข้าสู่ระยะเอดส์

วิธีดูแลตนเอง ไม่ให้ไปสู่ภาวะเอดส์

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคให้มากที่สุด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ทานยาต้านไวรัส หรือทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดตรงเวลา
 • บอกคนรอบข้างว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 • การป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออื่น ๆ เพิ่มเติม
 • ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ผู้อื่น
 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ดูแลสุขภาพจิต
 • งดสูบบุหรี่ เลิกใช้ยาเสพติด

การป้องกัน เอชไอวี

แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีการรักษาเอชไอวีให้หายขาดได้ แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ คือ

 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 • ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ
 • ใช้ยา PrEP สำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี แต่มีความเสี่ยงสูง
 • ใช้ยา PEP สำหรับต้านไวรัสภายในเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากสัมผัสเชื้อ

การรักษา เอชไอวี

ในปัจจุบันไม่มียาหรือวิธีการรักษาใดที่จะกำจัดเชื้อให้หมดไปได้ การรักษาเอชไอวีมีเพียงการใช้ยาต้านไวรัส (antiretroviral drugs หรือเรียกย่อว่า ARV) ทำหน้าที่ยับยั้งหรือต้านการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี ทำให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาวแบบคนปกติทั่วไปและ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลุกลามไปสู่ภาวะโรคเอดส์ 

ตรวจเอชไอวี เชียงใหม่ได้ที่ไหน?

เอชไอวียิ่งตรวจพบร็ว ยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็ว ในปัจจุบันสามารถตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี และป้องกันการดำเนินโรคไปสู่ระยะโรคเอดส์ หากพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง ควรรีบทำการตรวจและรักษาโดยเร็วที่สุด โดยหนึ่งในช่องทางที่สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเข้ารับการรักษา ได้ที่ Hugsa Clinic กลางเวียง เชียงใหม่ โดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา