ขอใบรับรองแพทย์ เชียงใหม่

ใบรับรองแพทย์ เอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ถือใบรับรองแพทย์มีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง โดยมีการลงรายละเอียดของผลตรวจ ลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจรวมถึงวันและเวลาที่มาตรวจจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอใบรับรองแพทย์นั้นมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่,ต่อใบขับขี่, สมัครงาน, สมัครเรียน หรือใช้ลาป่วย เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิก เพื่อขอรับใบรับรองแพทย์
 2. แจ้งจุดประสงค์ในการขอใบรับรองแพทย์ต่อเจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และซักประวัติเบื้องต้น ณ จุดให้บริการ
 4. รับบัตรคิวเพื่อเข้าพบแพทย์ในการตรวจสุขภาพ
 5. แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจภาวะความปกติของร่างกาย และระบุอาการลงในใบรับรองแพทย์
 6. รอรับใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่
 7. ชำระค่าบริการใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ใช้ในจุดประสงค์อะไรบ้าง

ใบรับรองแพทย์ใช้ในจุดประสงค์อะไรบ้าง ?

 • ใช้ในการลางาน ลาเรียน ลากิจ
 • ใช้ในการทำใบขับขี่ หรือสอบใบขับขี่
 • ใช้ในการรับรองสุขภาพในการเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ
 • ใช้ในการยืนยันว่า คุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง
 • ใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือยื่นเอกสารกับบริษัทประกันสุขภาพ
 • ใช้ในการดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา
 • ใช้ในการรับรองสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรม พินัยกรรม หนังสือสัญญาต่างๆ
 • ใช้เพื่อชันสูตรพลิกศพ และเพื่อบันทึกรายละเอียดระหว่างการชันสูตร
 • ใช้เพื่อรับรองว่า คุณหายจากโรคแล้ว และสามารถกลับไปเรียนหรือทำงานได้ตามปกติ

ขอใบรับรองแพทย์เชียงใหม่ได้ที่ไหน ?

สำหรับชาวเชียงใหม่ที่ต้องการ ขอใบรับรองแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอแนะนำที่ ฮักษาคลินิค กลางเวียง เชียงใหม่ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่พร้อมให้การดูแลและตรวจรักษาทุกท่านอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน 10:00-18:00 น.

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • สอบถามเพิ่มเติมกับเราที่นี่ Hugsa Clinic
 • Line id ✅ @hugsaclinic
 • โทร 📞 093 309 9988
 • เปิดทุกวัน 🕰 10:00-18:00 น.
 • แผนที่คลินิก 🚗https://g.page/hugsa-medical?share
 • จองคิวตรวจออนไลน์ https://hugsa.youcanbook.me